1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. E-Ticaret Hacminde Rekor Yükseliş Yaşandı

E-Ticaret Hacminde Rekor Yükseliş Yaşandı

Geçen yıl kapsamında e-ticaret hacminde rekor artış yaşandığı açıklandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan açıklamalar kapsamında Türkiye’de 256 bin 861 işletmenin e-ticaret faaliyeti yaptığı ve 2020 yılında, bir önceki yıla kıyasla yüzde 66 oranında artış yaşandığı ve 136 milyar liradan 226 milyar liraya hacmin yükseldiği belirtildi. Bu artışın yaşanmasında özellikle salgın şartlarına da dikkat çeken Pekcan, ticaretin dijital ortamda önemli bir hacim elde ettiğine vurgu yaptı. Genel ticarete kıyasla oranlara da değinen Pekcan “e-ticaret 2019 yılında yüzde 9,8 oranındayken, 2020 yılında 5,9 oranında artış göstererek yüzde 15,7 seviyesine ulaşmıştır,” dedi.

E-Ticaret Hacminde Rekor Yükseliş Yaşandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticaret büyümeleri raporunda e-ticaret konusundaki gelişmelere de değindi. Pekcan, geçen yıl yüzde 66 oranında yükseliş gösteren e-ticaretin her geçen gün büyümekte olduğuna işaret etti. Dünyada e-ticaret verilerinin yıllık baz kapsamında yüzde 18 oranında büyüme gösterdiğini, 2020 yılında toplam dünya e-ticaret hacminin 4,3 trilyon dolara ulaştığını ifade eden Pekcan, geçen yıl itibariyle ise Türkiye’de e-ticaret hacminin bu rakamlara kıyasla önemli bir yükseliş kaydettiğini belirtti.

Pekcan, 2020 yılında kaydedilmiş olan e-ticaret tutarının özellikle 207 milyar liralık yüzde 91’lik kısmının yurt içi harcamalardan, 9,3 milyar liralık yüzde 4’lük kesiminin ise diğer ülkelerin Türkiye sitelerinden, 9,9 milyar liralık yüzde 4,4’lük kısmın ise doğrudan yurt dışından yapılan alımlardan oluştuğunu ifade etti. Bu bağlamda toplam e-ticaret içerisinde perakende ticaretin payı da 2019 yılına göre yüzde 68 oranında artış yaşadı ve 2 milyar 297 milyon liraya ulaştı.

Gümrük Ticaret Beyannamesi Devreye Alındı

Konuyla ilgili açıklamalarını sürdüren Pekcan e-ticaret gümrük ticaret beyannamesini de Haziran ayı itibariyle devreye almış olduklarını kastederek: “Haziran ve Aralık 2020 tarihleri için, bu altı aylık dönemde genel ihracat rakamı 108 milyar 71 milyon dolarken aynı dönemde e-ihracat rakamı da 1 milyar 421 milyon dolar seviyesine geldi. İlgili dönemde e-ihracatın genel ihracata oranı ise yüzde 1,3 seviyesine geldi. Bu oran dünyada ise yüzde 4,4 seviyesinde,” diyerek Türkiye’de gelişen e-ihracat sektörüne de dikkat çekti.

Salgın Döneminde E-Ticaret Arttı

Geçen yıl salgının başladığı dönemlerde ticarette düşüş olduğunu belirten Pekcan, e-ticaretin ise salgın döneminde büyüdüğünü ve avantajlı çıktığını bahsetti: “E-ticaret harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılasına bakıldığında buradaki oranı daha önceki yıla kıyasla yüzde 51 oranında önemli artış ile yüzde 4,1 seviyesine gelmiştir. Milli gelire oranla yaşanan bu artış e-ticaretin Türkiye’de nasıl dinamik bir gelişme gösterdiğinin örneğidir. E-ticaret hacminin özellikle genel ticarete oranına bakıldığında 2019 yılında yüzde 9,8 görülüyorken, 2020 yılında da 5,9 puan artış ile ortalama 15,7’ye yükselmiştir. Bu oran özellikle Mayıs ve Kasım gibi indirim yapılan aylarda yüzde 19’a kadar ulaşabilmektedir. Gelişmiş ülkelerde ise bu oran yüzde 12 civarında,” dedi.