1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekonomiye Yönelik Yeni Düzenlemeler Sunuldu

Ekonomiye Yönelik Yeni Düzenlemeler Sunuldu

Ak Parti milletvekilleri tarafından yeni ekonomik düzenlemeler içeren yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Söz konusu teklif kapsamında kurumlar vergisi oranının 2021 yılı kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması ön görülüyor. Ayrıca teklifte yiyecek ve içecek hizmeti alanında faaliyet gösteren işyerlerinde çalışmakta olanların nisan ve mayıs aylarında sosyal güvenlik primlerinin de İşsizlik Fonu kapsamında karşılanması ve yine ücretsiz izinde olan işçilere verilen nakdi ücret desteğinin de 1420 TL’den 1500 TL’ye çıkarılması teklifte ön görüldü. Yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe çalışan nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlar için de 1500 liralık desteğin verilmesi önerildi.

Ekonomiye Yönelik Yeni Düzenlemeler Sunuldu

Ak Parti milletvekilleri tarafından Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25 olması, 2022 yılında ise kurum kazançlarının yüzde 23 oranında olması teklif edildi. Bunun yanında yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet göstermekte olan işyerlerinde çalışmakta olanların nisan ve mayıs aylarına dönük olarak sosyal güvenlik primlerinin de İşsizlik Fonu kapsamından karşılanması ve ücretsiz izne çıkartılmış olanlara verilen nakdi ücret desteğinin de 1500 TL’ye çıkarılması yine teklif içinde yer aldı. Hastalık ve annelik sigortası kapsamında verilmekte olan geçici iş göremezlik ödeneğinin ise esas teşkil eden günlük kazanç hesabının iş göremezlik süresinin başlamış olduğu tarihten önceki 12 ayın dikkate alınması ve bu konuda düzenleme yapılmasını kapsayan kanun teklifi TBMM’ye sunulan diğer düzenleme olarak yer aldı.

Yeme İçme Sektörüne 2 Aylık Prim Desteği

Söz konusu teklif kapsamında halihazırda yüzde 20 olarak düzenlenen kurumlar vergisi oranı geçici olarak 2018, 2019 ve 2020 yılı için yüzde 22 seviyesine gelmişti. 2021 yılı kazançları için yeniden yüzde 20 oranında vergi uygulanması planlanıyordu ancak teklif kapsamında bu oran yüzde 25’e çıkarılmış olacak. 2022 yılı kazançları için ise yüzde 23 oranında kurumlar vergisi alınmış olacak.

Yiyecek ve içecek sektöründe çalışmakta olanların sigortalı olmaları kaydıyla bu kişilerin nisan ve mayıs aylarında fiilen çalışmaları halinde asgari ücrete kadar olan kısımlarına dönük sigorta primleri alınmamış olacak. İşverene ise iki aylık süre için toplamda 1,341 TL prim desteği sunulmuş olacak.

Ücretsiz İzin Desteği 1500 TL’ye Çıkacak

2020 yılının 17 Nisan’ında başlayan ve 17 Mayıs’a kadar süresi uzatılmış olan işten çıkarma yasağıyla uygulanmakta olan ve sigortalı olarak çalışan işçilerin ücretsiz izne çıkarılması halinde verilen 1431 TL tutarındaki nakdi ücret desteği 1500 TL’ye çıkarılmış olacak. Halihazırda verilen nakdi ücret desteğinden binde 7 oranında, 11 TL tutarında vergi kesiliyor ve işçilerin eline 1420 TL geçmiş oluyor. Söz konusu teklif kapsamında 30 Nisan 2021 tarihinden itibaren verilecek olan nakdi ücret desteklerinde damga vergisi de dahil olmak üzere kesinti yapılmayacak ve çalışanların eline net 1500 TL geçecek.