1. Ana Sayfa
  2. Aktüel
  3. Evrenin ömrü tespit edilebilir mi?

Evrenin ömrü tespit edilebilir mi?

Evrenin bütün sırlarını çözmeye insanoğlunun ömrünün yetmeyeceği kesin.   Ancak elde edilenden daha fazlasını  keşfetmeye yeteceği kesindir

Evrenin ömrü tespit edilebilir mi?

Evrenin bütün sırlarını çözmeye insanoğlunun ömrünün yetmeyeceği kesin.   Ancak elde edilenden daha fazlasını  keşfetmeye yeteceği kesindir

Dünyanın üzerine kurulu olduğu kanunlar

Özellikle içinde yaşadığımız dünyanın ömrü hakkında yapılan tahminler, kıyametin kopmasını değil, dünyanın üzerine kurulu olduğu tabii kanunlar açısından ne kadar devam edebileceği varsayımına dayanıyor.

Halbuki, kıyametin kopması, yalnız içinde bulunduğumuz dünyanın ömrüne göre değil,  insanoğlunun içinde bulunduğu evren için belirlenmiş ecelinin gelmesine ve bu işi gerçekleştirecek olan Allah’ın iradesine bakmaktadır.

Nakil ve bilim-kurgu varsayımları

Dolayısıyla evrenin ömrünü tespite yönelik bütün varsayımlar bazen nakil, bazen de bilim-kurgu doğrultusunda dile getirilen  varsayımlardır.

Dine göre Evrenin ömrü

İslam dinine göre  Allah’ın kullarına ilim ve teknoloji vermesinin bir sırrı da yaratıcı olarak kendi sonsuz ilim ve kudretini göstermek, sanatkarı olduğu sanat eserlerinin değerinin bilinmesini sağlamaktır. Bu görüşe göre kainat bir kitaptır ve insanoğlu bu kâinat kitabının mana ve sırlarının tümünü değilse de büyük bir kısmını deşifre edecek bilgi ve hikmetle donatılmıştır

Bilimsel varsayımlara göre Evrenin ömrü

Bazı bilimsel varsayımlarda evrenin yüzde 68’ini oluşturan karanlık enerji bulunuyır ve  evren sonsuza dek genişleyecek. Son güneşin söneceği ve son kara deliğin de buharlaşacağı uzak gelecek evrenin sonu, yani ömrünü ortaya koyacak

Yorum Yap

Yorum Yap