1. Ana Sayfa
  2. Aktüel
  3. İkinci El Telefon Satışına Belge Zorunluluğu!

İkinci El Telefon Satışına Belge Zorunluluğu!

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ikinci el piyasasında hırsızlık suçlarını önlemek amacıyla belge zorunluluğu getirildi. Hurda ve ikinci el malzeme alım ve satımlarında bundan sonra belge gerekecek. Elektronik eşya ve beyaz eşya olarak bilinen eşyalarda alım ve satım üzerine faaliyet yapan işyerlerinde eşyayı satan ve ayrıca satın alan kişinin kimlik ve adres bilgileri kayıt edilecek ve bu eşyalara yönelik İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi de tanzim edilmiş olacak.

İkinci El Telefon Satışına Belge Zorunluluğu!

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar kapsamında hurda ve ikinci el malzeme alım ve satımlarında yeni kurallar getirildi. Söz konusu duyuruda kişilerin ve toplumun huzur, refah ve mutluluğunu sağlamak için temel hak ve hürriyetlerini korumanın devletin asli görevi olduğu vurgulandı. Bu kapsamda devletin başta kolluk kuvvetleri olmak üzere görevli olan tüm kurumları aracılığıyla toplumda huzur ve sükunu da bozan her türlü suç ve suçlu ile mücadele ettiği, vatandaşların günlük hayatlarının da aksama ve sıkıntı olmadan idame ettirilmesine yönelik her türlü tedbirin alınacağı belirtildi.

Hırsızlık Suçlarının Önlenmesine Yönelik Kurallar

Valilik tarafından yayınlanan duyuru kapsamında vatandaşlar için maddi ve manevi zararlara dönük, kişilerin kendilerini de güvende hissetmemelerine ve suç kaygılarının artmasına neden olacak genel asayişin olumsuz etkilendiği hırsızlığın, toplum nezdinde önlenmesi ve kolluk birimleri tarafınca olayların aydınlatılması için yeni kararlar alındığı belirtildi. Duyuruda şu ifadelere yer verildi: “Hırsızlık suçuna son dönemlerde sık konu olan ikinci el piyasasında alım satım hırsızlığının neden olduğu maddi ve manevi zararlar artmaktadır. Adli birimler tarafından bu eşyaların alım ve satımlarının yapılması da olayın aydınlatılması üzerine engel olabilmektedir. Bu bağlamda suç eşyasının satın alınması ya da kabul edilmesi Türk Ceza Kanunu’nda bir suç olmakta, çalıntı eşyaların çabuk şekilde el ve yer değiştirmeleri ise ikinci el piyasasında yapılan hırsızlıkları bulmayı zorlaştırmaktadır.”

İkinci El Satışlarda Yeni Kurallar

Açıklamaya ikinci el piyasasında hırsızlık suçlarının önlenmesi için alınan kararlardan şu şekilde bahsedildi: “Hurda alım ve satımı üzerinden faaliyet göstermekte olan kişi ya da kişilerin kimlik ve adres bilgileri, eşya miktar ve özelliklerini beyan edecek İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik eşya ve beyaz eşyada; telefon, bilgisayar, tablet, fotoğraf makinesi, televizyon, buzdolabı, akü gibi eşyalarda eşyayı satan ve alan üzerine bu belgenin düzenlenmesi zorunluluk olarak belirlenmiştir. Eşyanın alım ve satımı esnasında ilk fatura ve belgenin de ibraz edilmesi, işyerlerinde yapılan alım ve satımların kayıt altına alınması, işletme tarafından envanter tutulması, işyerinin iç ve dış kısmına güvenlik kamerası koyulması, seyyar hurdacılık yapanların da gerekli belgeleri düzenlemesine karar verilmiştir,” denildi.

Bu kapsamda artık ikinci el eşya alım satan yapan yerler ve bu eşyaları alan ya da satan kişilere yönelik belge doldurma zorunluluğu getirilmiş oldu.