1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. Kısa Çalışma Ödeneği Alanlara İşsizlik Ödeneği!

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlara İşsizlik Ödeneği!

Salgın yüzünden işlerine ara veren ya da iş hacmi küçülen işyerlerinde çalışmakta olan işçilerden yaklaşık 4 milyona yakın bir sayıda kısa çalışma ödeneğinden yararlandılar. Kısa çalışma ödeneği ise geçen ay ile birlikte sona erdi. Bu durumda ödenekten yararlanmış olan işçiler, daha sonra işi bıraktıklarında yani istifa ettiklerinde ödenek aldıkları dönem için işsizlik ödeneği talebinde de bulunabiliyorlar. Özellikle işten çıkarma yasağı sonrasında da işçilerin bu konuya dikkat etmeleri gerekiyor.

Kısa Çalışma Ödeneği Alanlara İşsizlik Ödeneği!

Koronavirüs salgını yüzünden yeni bir dalga yaşanıyor olsa da geçen ay ile birlikte kısa çalışma uygulaması da sonlanmış oldu. Salgından kaynaklı olarak zorlayıcı sebeplerden ötürü son bir yıllık sürede 4 milyona yakın çalışan kısa çalışma ödeneği aldı. Alım süreleri ise 1 ay ve 11 ay arasında farklılık gösteriyor. Kısa çalışma uygulamasının sonlandığı işyerlerinde kimi işçiler normal çalışma süresine geçirilirken önemli bir kısmı da ücretsiz izne çıkarılmış oldu. Ücretsiz izne çıkarılan işçiler ise nakdi ücret desteği ile geçinmek durumunda kaldılar. Buna göre önceden 1420 TL verilen aylık nakdi ücret desteği şimdi 1500 TL olarak verilecek. 17 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan bu uygulamanın 30 Haziran’a kadar uzatılması bekleniyor.

Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlananlar İşsizlik Ödeneği Alabilirler

Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ise istifa etmeleri halinde işsizlik ödeneğinden yararlanmaya devam edebilecekler. İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında işsizlik ödeneğinden yararlanma süresi dolmadan tekrar işe girmiş olanlar, 600 gün çalışma süresini doldurmadan istifa etmeleri halinde bile tekrar işsiz kalmaları halinde önceden hak etmiş oldukları işsizlik ödeneğinin süresi doluncaya kadar bu haktan yararlanmaya devam edebilecekler. Şartların tekrar sağlanarak, başka bir deyişle tekrar 600 prim günün dolarak işsiz kalınması durumunda olanlar ise tekrar işsiz kalmalarında sadece bu yeni haktan doğacak süre kadar işsizlik ödeneği alabilecekler.

600 Gün Şartı Aranmayacak

İŞKUR kapsamında belirlenen şartlar kapsamında kısa çalışma ödeneğinden yararlanmakta olan kişinin yeni ödeneğe hak kazanamayacak bir şekilde iş akdinin sonlandırılması durumunda ise önceki hak sahipliğinden kalacak süre kadar da işsizlik ödeneği alması mümkün olacak. Bu durum ise kısa çalışma ödeneğinden yararlanan bir kişinin yeniden 600 günü doldurmadığı halde yeni bir işe girmiş olduğunda 120 gün koşulunu yerine getirmediğinde ya da kendi isteğiyle halihazırdaki işinden ayrılması durumunda işsizlik ödeneği alabilecekler.

Kısa çalışma sürelerine normal koşullarda işsizlik ödeneği süreleri dahil ediliyor. Fakat Cumhurbaşkanı kararı ile mahsuplaşma uygulanmayabiliyor. Konuyla ilgili olarak son yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında salgın yüzünde verilmiş olan kısa çalışma ödenekleri işsizlik ödeneği süresi kapsamında mahsup edilmeyecek. Bu yüzden kısa çalışma ödeneği kullanacak işçiler de bu durumdan sonra kendi iradeleri ile olsun ya da olmasın işsiz kaldıkları durumda da işsizlik ödeneğinden yararlanabilecekler.