1. Ana Sayfa
  2. Aktüel
  3. Öğretmenleri Sevindiren Karar Çıktı!

Öğretmenleri Sevindiren Karar Çıktı!

Yargıtay tarafından yeni alınan karar kapsamında özel okul öğretmenlerinin devlet öğretmenlerine olduğu gibi her yıl kırtasiye ödeneğinden yararlanma haklarının olduğuna dair Yargıtay’dan karar çıktı. Ödeneğin verilmediği durumlarda ise öğretmen tarafından haklı fesih hakkının da ortaya çıkacağına karar verildi. Kırtasiye ödeneği alamayan öğretmen bu kapsamda haklı fesih hakkından yararlanarak kıdem tazminatı alarak görevinden ayrılabilecek.

Öğretmenleri Sevindiren Karar Çıktı!

Özel okul öğretmenlerini sevindiren karar Yargıtay tarafından açıklandı. Mevcut durumda özel okul öğretmenleri sosyal güvenlik açısından 4A kapsamında bulunuyorlar. Bu yüzden sosyal hakları da 4A kapsamında belirleniyor. Devlet okullarında görev alan öğretmenler için ise 4C statüsünde oldukları için her öğretim yılında bir kereye mahsus olacak şekilde yeni öğretim yılına hazırlık yapılması için hazırlık ödeneği veriliyor. Bu ödenek kırtasiye ödeneği olarak da biliniyor ve 2021 yılı için 1210 TL ödeme yapılıyor.

Fakat mevcut durumda pek çok özel okul öğretmeni bu durumdan yararlanamıyor. Özel okullarda görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileri arasında tartışma konusu olan bu duruma yönelik ise Yargıtay tarafından yeni bir karar alındı. Buna göre özel okullarda yöneticilik ve eğitim öğretim hizmeti yapanlar için sosyal yardım kapsamında ek ödeme tutarlarının verileceğine yönelik ilgili karar 2014 yılında kaldırıldığı için çeşitli sorunlar yaşanıyordu. Özellikle 2014 yılından sonra oluşan anlaşmazlıklar had safhaya çıkmıştı.

İş Mahkemesi Kararı Geri Çevirdi

Bu kapsamda bir özel okulda görev yapan öğretmen mahkemeye başvurarak kırtasiye ödeneğinden yararlanmak istedi. İş mahkemesine açılan dava aynı zamanda öğretmenin hazırlık ödeneğinin ödenmemesi yüzünden istifa etmiş olmasına ve kendisine kıdem tazminatı ödemesinin yapılmasına yönelik oldu. Davaya bakan iş mahkemesi ise eğitim öğretim hazırlık ödeneğine 2014 yılından beri son verildiğini ve özel eğitim kurumlarında görev alan öğretmenlerin böyle bir hakkı olmadıkları gerekçesi ile davayı geri çevirdi.

Karar Yargıtay’dan Döndü, Öğretmen Haklı Bulundu

Bunun üzerine ise öğretmen konuyu Yargıtay’a taşıdı ve Yargıtay davayı değerlendirdi. Yargıtay tarafından özel okul öğretmenlerinin de ek ödemelerden yararlanabileceklerine işaret edildi. 5580 sayılı yeni özel eğitim kurumları kanunu kapsamında bu yönde düzenlemelerin olduğunu ifade eden Yargıtay, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin her öğretmen için temel sosyal hak kapsamında olduğuna ve her yıl bütçe kanunları kapsamında da bu tutarın belirlenmiş olduğuna vurgu yaptı.

Buna göre alınan karar  kapsamında özel eğitim kurumlarında da ek ödenek yapılabileceğine, bu durumun yapılmaması halinde ise öğretmenin kıdem tazminatı talebinde bulunarak haklı fesihte bulunabileceği belirtildi. İlgili karar kapsamında öğretmenlerin geçmişe dönük olarak dava açmaları da mümkün oldu. Zamanaşımı olarak 5 yıllık süre tanınan karar kapsamında, öğretmenler çalıştıkları eğitim kurumlarından hazırlık ödeneği alamadıkları 5 yıl kapsamında dava açarak tazminat talebinde bulunabilecekler. Bu konuda istifa etmiş olan öğretmenler de süreyi geçirmemek kaydıyla dava talebi yapabilecekler.