1. Ana Sayfa
  2. Aktüel
  3. Rüyada Siyah Görmek Hangi Anlamlara Gelir?

Rüyada Siyah Görmek Hangi Anlamlara Gelir?

Bir insanın rüyasında siyah giymesi mala, aynı zamanda da hüzne işarettir. Fakat siyah renk bazen karşınıza birçok sorunun çıkacağı anlamına gelir.

Rüyada Siyah Görmek Hangi Anlamlara Gelir?

Rüyada Siyah Renk veya Elbise Görmek

Rüyada siyah renk görmek, mala işarettir.

Bir insanın rüyasında siyah giymesi mala, aynı zamanda da hüzne işarettir.

Rüyada siyah renk görmek, karşınıza birçok sorunun çıkacağı anlamına gelir.

Rüyada her şeyde görülen siyah renk, ululuğa ve mala delalet eder.

Adeti olan kimsenin rüyada siyah giymesi ululuğa delalet eder.

Alışık olmayan kimsenin rüyada siyah giymesi ise üzüntü ve kedere delalet eder.

İbn-i Sirin ‘e Göre  Rüyada Siyah Görmek

İbn-i Sirin ‘e göre  rüyada görülen her siyah şey maldır.

Bir kimse rüyada siyah ve kısa boylu bir kadınla evlendiğini görse, o kadının siyahlığı malının çokluğuna, boyunun kısalığı da ömrünün kısalığına delalet eder.

Rüyada Siyah Köle Görmek  

Bir kimse rüyada diğer bir kimsenin kendisine siyah bir köle hediye ettiğini görse o kimse rüya sahibine bir çuval kömür hediye eder.

Rüyada Parlak Siyah Görmek  

Rüyada görülen siyah renk parlak olursa, rüya sahibinin başkaları tarafından nail olacağı izzet ve yüceliğe delalet eder.

Rüyada Siyah Renk Görmek   Kötülük Habercisi midir?

Bazı rüya tabircilerine göre, rüyada siyah renk görmek makbul değildir.

Çünkü Arapça siyah anlamına gelen “Esvet” kelimesinde kötülük anlamı vardır,

Bedendeki siyahlık ise ululuğa delalet eder.

Bazen de bu rüyanın sahibi büyük bir kusurda bulunur veya o kusur kendisine nispet edilir.

Yahut ana ve babasına asi olur.

Bazen de rüya sahibinin el ve ayakları çatlar.

Bazen de bu rüya, sahibinin iştiyakının artmasına delalet eder.

Rüyada Siyah Yüz Görmek   

Eğer rüyada yalnız yüzünün kararmış olduğunu görse rüya sahibinin yalancılığına ve dininden döndüğüne delalet eder.

Rüyada Siyahın Beyaz Olduğunu Görmek   

Eğer bir kimse rüyada siyah bir şeyin beyaz olduğunu görürse o kimsenin güzel bir isimle anılmasına ve günahlardan pak olmasına ve küfürden sonra imana gelmesine delalet eder.

Rüyada yalnız ellerinin beyaz olduğunu görmek, salih kimseler için keramet zuhur etmesine ve düşmanlarına galip gelmesine ve büyüklere yaklaşmasına, başkalarının diliyle haberleşmesine ve şanının yücelmesine delalet eder.

Rüyada beyaz renk siyah bedende görüldüğünde aynı zamanda alacalık hastalığının meydana gelmesine delalet eder.

Rüyada siyah bir şeyin beyaz olduğunu görmek Sudan halkı için kötülük ve Habeş halkı için muhabbettir.

Rüyada Siyah Elbise veya Eşya Görmek   

Rüyada siyah renkli elbise veya başka bir eşya görmek, karanlık işlere karışacağınız için dikkatli olmanız gerekeceğine delalet eder.

Ayrıca karşınıza birçok sorun çıkacağı anlamına gelir.

Yorum Yap

Yorum Yap