1. Ana Sayfa
  2. Dünya
  3. Türkiye’nin Mutluluk Haritası Belli Oldu

Türkiye’nin Mutluluk Haritası Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu her sene olduğu gibi bu sene de Yaşam Memnuniyet Araştırması verilerini paylaştı. Türkiye’nin mutluluk haritasının çıkarıldığı verilerde mutluluk oranlarının 2019 yılına oranla düştüğü görülürken, 2020 yılında mutluluğun en önemli kaynağının ise sağlık olduğu ortaya çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu verileri eğitim düzeyine, yaş grubuna ve medeni hale göre sınıflandırıldı.

Türkiye’nin Mutluluk Haritası Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Yaşam Memnuniyet Araştırması verilerini paylaştı. 18 yaş ve üzeri bireylerle yapılan araştırma sonucunda 2020 yılında mutluluk oranı %48.2 oldu. 2019 yılı verilerinde %52.4 olan mutluluk oranlarında düşüş kaydedildi. 2019 yılında mutsuz olduğunu açıklayan bireylerin oranı %13.1 iken, 2020 yılında bu oran %14.5’e geriledi. Cinsiyete göre değerlendirme yapıldığında ise kadınların daha mutlu oldukları ortaya kondu. 2019 yılında kadınlarda mutluluk oranı %57.0 iken, 2020 yılında bu oran %53.1 seviyesine düştü. Bununla beraber erkeklerin mutluluk oranı ise 2019 yılında %47.6 iken, 2020 yılında %43.2 seviyesine geriledi.

Evli Olan İnsanlar Daha Mutlu

2020 yılı Yaşam Memnuniyet Araştırması’nda evli olan bireylerin bekar olanlara oranla daha mutlu oldukları gözlemlendi.  2020 yılında evli olan bireylerin mutluluk oranı %51.7 iken, evli olmayan bireylerde ise mutluluk oranı %41.3 olarak gerçekleşti. Evli olan bireylerin mutluluk düzeyleri cinsiyete göre değerlendirildiğinde ise evli olan erkeklerin mutluluk oranı %46.7 çıktı. Evli olan kadınların mutluluk oranı ise %56.8 seviyesinde çıktı.

En Mutlu Grup 65 Yaş ve Üzeri Oldu

Yaşam Memnuniyet Araştırması’ndaki veriler yaş gruplarına göre de değerlendirildi. Yaş gruplarına göre 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da en mutlu yaş grubu 65 yaş ve üzeri oldu. 65 yaş ve üzeri grubun 2019 yılındaki mutluluk oranı %58.5 iken, 2020 yılında bu oran %57.7’ye düştü. Bununla beraber 65 yaş ve üzeri grup mutluluk oranı en yüksek olan yaş grubu oldu. 2020 yılında en düşük mutluluk oranı ise 35 yaş ile 45 yaş arasında oldu. 2019 yılında en düşük mutluluk oranına sahip olan yaş grubu ise 55 ile 65 arası yaş grubuydu.

Okul Bitirmeyen Kişiler Daha Mutlu

Mutluluk oranları eğitim durumuna göre incelendiğinde ise en mutlu grupta okul bitirmeyen kişilerin yer aldığı görüldü. 2020 yılında okul bitirmeyen kişilerin mutluluk oranı %54.4 ile ilk sırada yer aldı. %50.3 mutluluk oranı ilkokul mezunlarında görülürken, %46.8 mutluluk oranı lise lise ve dengi okul mezunlarında görüldü. En düşük mutluluk oranları ile yükseköğretim ve ortaokul mezunlarında görüldü.

Mutluluk Kaynağını Sağlık Olarak Gösteren Kişilerin Oranı %70

2020 yılında yapılan araştırmada mutluluğun en önemli kaynağı ise sağlık olarak belirlendi. Bireylerde sağlıktan kaynaklı mutluluk oranı %70 iken bunu %12.8 ile sevgi, %8.8 ile başarı ve %4.6 ile para takip etti.