1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. Ücrete Zam Yapılmayan İşçilere Önemli Karar

Ücrete Zam Yapılmayan İşçilere Önemli Karar

Bazı durumlarda işyerinde çalışanların ücretlerine zam yapılmıyor. Özel sektör kapsamında her yılın ilk aylarında ücret zammı konusunda da çeşitli tartışmalar yaşanıyor. İş sözleşmesinde ücret artışına yönelik hüküm bulundurmayan çalışanlar ise bu durumda ücret zamları konusunda mağduriyet yaşayabiliyorlar. Özellikle işveren tarafından ücrete zam yapılmaması işçiler açısından iş sözleşmesinin haklı feshi için gerekçe oluşturabiliyor. Konuyla ilgili olarak verilen Yargıtay kararının bu konuda bağlayıcılığı bulunuyor.

Ücrete Zam Yapılmayan İşçilere Önemli Karar

Anayasa ve çeşitli yasalar ile koruma altında tutulan ücret, işçilerin en temel haklarından birisi oluşturuyor. İş Kanını kapsamında ücret, iş karşılığında işveren ya da üçüncü kişiler tarafından işi yapan kişiye yönelik olarak ödenmesi gereken tutar olarak anlaşılıyor. İşçilere verilecek olan ücret de tam zamanlı çalışma söz konusu ise asgari ücretin altında olamıyor. Fakat asgari ücretin üzerinde çalışanlar için ücret artışları bazı durumlarda çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Konuyla ilgili olarak Yargıtay’dan önemli bir karar geldi.

Ücret Artışı Yaşanmayan İşçilerin Durumu

Asgari ücretin üzerinde maaş alan ancak iş sözleşmesinde yıllık ücret artışına yer verilmemiş çalışanlar için işverenler yıllık ücret artışı yapmadıkları durumlarda çalışanların aldıkları ücretler düşük kalıyorlar. Özellikle bireysel iş sözleşmelerinde yıllık ücret artışına yer verilmediği durumlarda çalışan ve işveren arasında çeşitli sorunlar yaşanıyor. Konuyla ilgili olarak Yargıtay tarafından alınan karar ise bu konuda emsal niteliği taşıyacak. Yargıtay tarafından alınan karar kapsamında “eşit davranma ilkesi” temel alınarak konuyla ilgili olarak karar verildi.

Genel kurul tarafından alınan karar kapsamında İş Kanunu ilgili maddeleri bakımından işyerinde çalışmakta olan işçiler için işverenlerin eşit şekilde davranmalarına ve ücret artışlarının da bu eşitlik kapsamında olacağı ön görüldü. Başka bir ifade ile işverenlerin ücret konusunda artış yapmamalarının eşit davranma ilkesine aykırı olduğu kararı alındı. Buna göre sözleşme olmasa bile tüm çalışanların zamdan yararlanma hakkı olduğu ifade edildi.

Sözleşmede Olmasa Bile Yıllık Artış Yaşanacak

Alınan Yargıtay kararı emsal niteliği taşıyarak bağlayıcı sonuçlar içeriyor. Eşit davranma ilkesi Anayasa’da yer aldığı için Yargıtay tarafından alınan karar, sözleşmesinde yıllık ücret artışı olan çalışanlar ile sözleşmelerinde bu konuda artış olmayan çalışanların eşit tutulmasını ön görüyor. Bu kapsamda çalışanlar için işverenleri tarafından sözleşmelerinde yer almadığı gerekçesiyle yıllık ücret artışı yapılmıyorsa bile bu durumda olan çalışanlar dava açarak ücret artışını gerçekleştirebilecekler.

Yargıtay kararında aynı zamanda yapılacak olan artışın sözleşmede yer almaması durumunda, oranlarının da yine sözleşmelerinde artış olan çalışanlara göre düzenlenmesi gerektiğine karar verdi. Bu bağlamda da sözleşmesinde artış olan çalışanlara yapılan ücret oranı yine sözleşmesinde ücret artışı olmayan çalışanlar için de aynı şekilde uygulanacak ve aralarında fark olmayacak. Bu durumda olan çalışanlar da Yargıtay kararı kapsamında mahkemeye başvurarak ücret artışlarında düşüş söz konusu ise bunu telafi edebilecekler.