1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. Vergi ve Pirim Affı hangi borçları kapsıyor?

Vergi ve Pirim Affı hangi borçları kapsıyor?

Vergi ve Pirim yapılandırması, SGK borçları dahil bütün İdari cezaları, devlet kurumu iştirak ve alacakları ile tüm odalara ait aidatları kapsıyor

Vergi ve Pirim Affı hangi borçları kapsıyor?

Vergi ve Pirim yapılandırması temelde vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içermektedir

İdari cezaların hepsi Vergi ve Pirim yapılandırmasına dahil

Vergi ve Pirim yapılandırması  Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, MTV, ÖTV ile sosyal güvenlik primi, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yeniden yapılandırılabilecek.

Aidatlar Vergi ve Pirim yapılandırması  kapsamında

Vergi ve Pirim yapılandırması  ile çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ile orman köylülerinin kullandığı krediler de yapılandırılacak.

Yine TOBB, TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin üyelerinden olan aidat alacakları, KOSGEB’in kredi alacakları, Sanayi Bakanlığı bütçesinden organize sanayi bölgelerine ve sanayi sitesi yapı kooperatiflerine verilen krediler de kapsama dahil edildi.

Devlet kurumu iştirak ve alacakları

Devlet kurumu olan Özel idarelerin, belediyelerin ve belediyelerin sahip olduğu veya yüzde 50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan kira alacakları ve hasılat payları, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının özel idareler, belediyeler ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standartları Enstitüsü’nün sundukları hizmet nedeniyle doğan alacakları da yapılandırıma kapsamında tutuldu.

Mücbir sebeplerle ertelenen borçlar yapılandırılmayacak

Vergi ve Pirim yapılandırması na sadece mücbir sebep nedeniyle ertelenen borçlar kapsam dışında tutuldu.

 

Yorum Yap

Yorum Yap