1. Ana Sayfa
  2. Ekonomi
  3. Ekonomi Reformları Takvimi Yayımlandı

Ekonomi Reformları Takvimi Yayımlandı

12 Mart 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından canlı yayında duyurulan Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’dan takvim açıklaması geldi. 10 başlıktan oluşan Ekonomi Reformları Eylem Planı, bakanlığın resmi sitesinden yayımlandı. Buna göre yılın ilk yarısı sonunda, kamuda taşıt alım ve kiralamaya katı kısıtlamalar getirilecek, yılsonuna kadar ise düşük gelirli küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak.

ekonomi-reformlari-takvimi-yayimlandi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 12 Mart tarihinde canlı yayında duyurulan Ekonomi Reform Paketi’ne ilişkin takvim duyurusu ve atılacak olan adımlar, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından duyuruldu. 10 ana başlık altında oluşturulan Ekonomi Reformları Eylem Planı bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. 2021 yılını kapsayan Ekonomi Reformları Eylem Planı’na göre Haziran 2021’de kamuda taşıt satın alma ve kiralamaya katı kısıtlamalar getirilecek. Yıl boyunu kapsayan pakete göre ayrıca 2021 sonuna kadar düşük gelirli esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Ekonomi Reformları Eylem Planı’nda yer alan on ana başlık arasında; Kamu Maliyesi, Finansal Sektör, Fiyat İstikrarı, İstihdam, Cari Açık, Kurumsal Yönetişim, İç Ticaretin Kolaylaştırılması, Yatırımların Teşvik Edilmesi, Piyasa Gözetim ve Denetimi, Rekabet başlıkları yer alıyor.  Açıklanan planda, her başlığa ilişkin olarak o eylemden sorumlu kurum ve kuruluşlar, eylemin hangi düzenleme ile faaliyete geçirileceği ve eylemin bitiş tarihi yer alıyor.

Eylem Planında Yer Alacak Olan Kurum ve Kuruluşlar

Son günlerin en çok gündeme gelen konularından biri olan dijital para çalışmalarının da yer aldığı eylem planında ilgili kurum ve kuruluşlar arasında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) gibi kurum ve kuruluşlar ile kamu idareleri ve belediyeler yer alacak.

Haziran 2021’e Kadar Belirlenen Eylem Planı

Eylem planına göre yılın ilk yarısında kamuda taşıt harcamalarına ilişkin ciddi kısıtlamalar getirilecek. Kamuda taşıt satın alma, kiralama, ağırlama ve temsil gibi taşıt harcama alanlarında yapılacak olan kısıtlama adımlarında; toplam borç stokunda döviz cinsinden borçların azaltılması, borçlanma kompozisyonunda sabit getirisi olan ve TL cinsi varlıklara ağırlık verilmesi, borçlanmanın ortalama vadesinin uzatılması gibi uygulamalar yürürlüğe koyulacak. Öte yandan yılsonuna kadar düşük gelirli esnafa da vergi muafiyeti sağlanacak.

Yılsonuna Kadar Belirlenen Eylem Planı

Yılsonuna kadar hedeflenen eylem planlarında, küçük esnafa vergi indirimleri, gelir vergisinden muafiyet ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılması gibi adımlar yer alıyor. Basit usul ile vergilendirilen kuaför, berber, marangoz, tamirci, çağ ocağı işletmecisi, lastikçi, kaportacı, tornacı, terzi gibi 850 bin esnaf için sağlanacak olan vergi muafiyeti uygulamasında, Vergi Usul Kanunu’nun gönüllü uyumu teşvik edecek biçimde yenilenmesinin de yılsonuna kadar tamamlanmış olması hedefleniyor.